O ARTYŚCIE
PROJEKTY
WYDARZENIA

Tadeusz Rolke

Jeden z najwybitniejszych fotografów. Uznawany za prekursora polskiej fotografii reportażowej. Urodził się 24 maja 1929 roku w Warszawie, gdzie mieszka do dziś.

Twórczość Tadeusza Rolke jest bardzo zróżnicowana, ale najbliższa chyba atmosferze reportaży Cartier-Bressona. Początki jego twórczości przypadły na lata 50. XX w. Więziony w okresie stalinizmu. Studiował historię sztuki na KUL w Lublinie. W fotografii reportażowej starał się oddawać polską rzeczywistość, tworzyć interwencyjną fotografię reportażową. Zajmował się m.in. warunkami życia Cyganów w podwarszawskich miejscowościach.

Rejestrował też życie artystyczne stolicy. Publikował w tygodnikach: „Stolica”, „Świat” oraz w miesięcznikach „Polska” i „Ty i ja”. Fotografował modę dla „Przekroju”, ukazującego się wówczas w Krakowie. Od 1970 r. przebywał na emigracji w Niemczech. Jego prace znalazły się na łamach „Sterna”, „Die Zeit”, „Der Spiegel” i „Art”.

Autor wielu wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą. Wykłada na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii dr Mariana Schmidta. Jest współzałożycielem wydawnictwa „edition.fotoTAPETA”, mającego siedzibę w Warszawie i Berlinie.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

25 czerwca 2010 roku Tadeusz Rolke został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Artysta pomimo skończonych 90 lat jest aktywny. Tworzy nowe projekty i wydaje kolejne publikacje.Uwielbiany przez nowe pokolenie, został okrzyknięty polską Legendą Popkultury.

WYDARZENIA

Warsztaty fotograficzne. Program Horyzont. Tadeusz Rolke & Tamara Pieńko