Wydawnictwo Sh e for Art

Wydawnictwo S he for Art powstało 2018 roku i jest rozszerzeniem działalności Fundacji. Wydajemy książki i albumy z zakresu sztuki. Nasze rozumienie twórczości jest osadzone w psychologii społecznej. Jesteśmy zainteresowani dialogiem między różnymi formami wyrazu i różnymi perspektywami eksploracji tematu. Taki ogląd umożliwia zrozumienie zarówno przeszłych historycznych zjawisk, jak i tych zachodzących w obrębie współczesności.

„Tu Byliśmy” Tadeusz Rolke
„Wdzięczność”