O ARTYŚCIE
PROJEKTY
WYDARZENIA

Janusz Marynowski

Muzyk, kontrabasista i fotograf. Dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia. Laureat mazowieckiej Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii „Muzyka” oraz kawaler Orderu Sztuki i Literatury (Ordre des Arts et des Lettres) Republiki Francuskiej.

Jego pasją, poza muzyką, jest fotografia. Realizuje ją, fotografując ludzi zanurzonych w świecie muzyki. Portretuje ich w sposób naturalny, unikając pozowania i sztucznych ujęć. Zatrzymuje w kadrze emocje z życia na scenie oraz poza nią, będąc dyskretnym świadkiem zarówno pracy twórczej, jak i chwil prywatności. Na jego zdjęciach spokój i porywczość w niezwykły sposób ze sobą kontrastują, wciągając widza w ów zagadkowy, przesiąknięty energią twórczą świat.
Ma szczęście współpracować z wieloma wybitnymi twórcami muzyki poważnej również w przestrzeni symfonicznej.

Jego wrażliwość, serdeczność i odwaga w angażowanie się w nowe projekty artystyczne w znaczącej mierze przyczyniła się do powstania publikacji „Kosmogonia”.

WYDARZENIA