Programy

W ramach działalności fundacja realizuje programy, które są następstwem założonego statusu. Obecnie głównym celem tym samym czołowym zadaniem Fundacji jest stworzenie pomostu łączącego twórców różnych generacji, dając owoce w postaci ponadczasowych projektów o wielowątkowym znaczeniu. Z jednej strony te dwie strefy czasowe sztuki  działają na siebie kontrastująco, niekiedy dopełniająco, tworząc swojego rodzaju obwód możliwości. Wraz z rozwojem misji pojawiają się nowe przestrzenie eksploatacji idei S he for Art,  inicjowane przez kolejnych twórców.
Płyniemy tym nurtem głęboko przekonani o słuszności sprawy.

„Pracownia fotografii” Program stypendialny im. Tadeusza Rolke