13.04.2018
Nagroda Honorowa w konkursie PTWK Najpiękniejsza Książka Roku 2018

Nagroda Honorowa w konkursie PTWK Najpiękniejsza Książka Roku 2018
„Wdzięczność” Tamara Pieńko i Alicja Długołęcka, Drukarnia Akapit na
zlecenie Fundacja SHE.

Wydawca: Drukarnia Akapit na zlecenie Fundacji S he
Tekst i zdjęcia: Tamara Pieńko, Alicja Długołęcka
Produkcja: Tomasz Erdel
Przekład: Janusz Ochad
Przygotowanie zdjęć: Andrzej Swat
Redaktor Techniczny: Leszek Marcinkowski
Druki Oprawa: Akapit Sp. z o.o