W nazwie S he for Art została zawarta głęboka filozofia, w której harmonia jest podstawą działalności Fundacji.

S he for Art daje możliwość kreacji, stwarza pole i warunki do działania. Łączy ludzi z różnych dziedzin, a przede wszystkim kreuje strefy dla wolnego procesu twórczego i naukowo badawczego.

Wspieramy szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną. S he  for Art została założona w 2018 roku w Warszawie przez Tamarę Pieńko, artystkę, portrecistkę i działaczkę na polu kultury. W 2019 roku ww. prezes fundacji powołała zarząd a jego funkcje przejęły Marta Bajno i Agnieszka Klimek.

Celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych również tych międzynarodowych. Inicjowanie działań twórczych, szkoleń, warsztatów, spotkań. Upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej. Jednocześnie celem Fundacji jest propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

Głównym programem a także projektem Fundacji jest budowanie idei „pomostu” łączącego skrajne generacje twórców XX i XXI wieku. To z jednej strony hołd składany artystom, których działalność wygasa oraz szansa dla tych, którzy są na początku swojej twórczej drogi.

W nazwie S he for Art została zawarta głęboka filozofia, w której harmonia jest podstawą działalności Fundacji. S he for Art daje możliwość kreacji, stwarza pole i warunki do działania. Łączy ludzi z różnych dziedzin, a przede wszystkim kreuje strefy dla wolnego procesu twórczego i naukowo badawczego.

W ramach działalności Fundacji organizowane są różnorodne projekty artystyczne: wystawy, performance, koncerty, warsztaty, realizacje w przestrzeni publicznej oraz spotkania, akcje społeczne i ekologiczne.

 

My o S he for Art:


„Sztuka zajmuje specjalne miejsce w moim życiu. W sposób nienachalny ale zdecydowany wplata się w moje wnętrze, dając owoce swojej ingerencji na zewnątrz. Fundacja S he for Art ma wyraźne misje i cele. To rozrastający się system, wyrastający z pasji, kreatywności, edukacji, doświadczenia, inspiracji. System, który w sposób harmonijny scala te elementy dając przestrzeń na kolejne programy Fundacji. S he for Art to również idea „pomostu” łączącego skrajne generacje twórców XX i XXI wieku. To z jednej strony hołd składany artystom, których działalność wygasa oraz szansa dla tych, którzy są na początku swojej twórczej drogi. S he for Art to wreszcie ludzie o niekończących się pokładach pomysłów, gotowych rozwiązań, epatujących silnymi przekonaniami i wiarą w słuszność podejmowanych działań. To wybitne osobowości z różnych dziedzin. Każda z osobna wnosi nieocenione zasoby wiedzy, doświadczenia, wielopłaszczyznowego zaangażowania. „

Tamara

„Szukanie odpowiedniej formy dla idei to zawsze przygoda i podróż w nieznane. A dobre towarzystwo w tej podróży to połowa sukcesu. Często najlepsze pomysły lądują w koszu bo boimy się zaryzykować. W S he for Art żaden pomysł nie jest zbyt szalony i żadna burza mózgów zbyt burzliwa. To co najciekawsze dzieje się na styku siły i delikatności, chaosu i porządku, pewności siebie i pokory. S he for Art to różne światy, ciekawe siebie nawzajem, połączone pasją.”

Ania

„S he for Art jest ideą subtelną i delikatną, lecz wolną i nieokiełznaną jak wodny żywioł.
S he for Art to fundacja, która towarzyszy ludzkiej pasji i myśli, które służą równoważeniu kobiecych i męskich światów, prozy życia i marzeń, oddzielności i wspólnoty.”

Alicja

” Fundacja jest wyrazem poszukiwania harmonii i równowagi w tym co kobiece i męskie. Potwierdzeniem odważnego doświadczania życia, podróży tych geograficznych jak i w głąb siebie. Jest wyrazem przyjaźni i uważności. Tym samym będzie się zmieniać, dojrzewać razem z jej założycielkami, partnerami, ze wszystkimi, którzy będą wspierać jej działania i w nich współuczestniczyć. ”

Marta

„S he for Art to przestrzeń dojrzała. Przyjmująca z pokorą, podająca świadomie.  To radość z tego co powstaje. S he for Art tworzy obraz pozytywnych emocji, opatrzony subtelnym słowem. S he for Art to również chwile na zatrzymanie, na bycie tu i teraz.”

Agnieszka