Janusz Marynowski
Tadeusz Rolke
Tamara Pieńko
Alicja Długołęcka
Olgierd Budrewicz
Radek Polak
RIZ/Agnieszka Kamińska