04.03.2023
Konferencja prasowa zorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza

„Myślę, że artysta – aby stworzyć coś nowego – musi przekraczać granice konwencji, granice estetycznych przyzwyczajeń, granice znanych rozwiązań. I co najważniejsze: przekraczać samego siebie. W każdym z nas rośnie przecież drzewo, które jest zakorzenione w ziemi, ale gałęźmi chce sięgnąć coraz wyżej, ku niebu – ku temu, co transcendentne”.

W trzecią rocznicę śmierci wspominamy Krzysztofa Pendereckiego, mentora i patrona wielu muzycznych przedsięwzięć. Dla wielu nazwisko Maestro to nie tylko synonim tradycji oraz dziedzictwa, lecz także inspiracja do realizacji kolejnych planów artystycznych. Włączam się w obchody 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego – jesienią Wydawnictwo S he for Art wyda album fotograficzny pt. Kosmogonia. Dzięki wsparciu IAM i Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego wspólnie z Januszem Marynowskim w trakcie konferencji prasowej przedstawiliśmy plan i założenia nowej publikacji. To był zaszczyt móc rozmawiać o roku rocznicowym razem z Elżbietą Penderecką, Marzeną Diakun, Barbara Schabowska Magda Warejko, oraz Atom String Quartet i Sinfonia Varsovia.